Latino Flash de Miguel Méndez

Tanečná skupina Latino Flash de Miguel Méndez bola založená 24. marca 1990 v Bratislave. Bola prvou latinsko-americkou tanečnou skupinou, zloženou výhradne z Európanov. Skupina úspešne reprezentovala Slovensko už na troch kontinentoch. Skupinu tvoria tanečníci vo veku od 18 rokov

Partneri