O projekte

Projekt sa zrodil na Slovensku v meste Nitra 12.11.1985 pri príležitosti osláv Októbrovej revolúcie, na ktorých sa predstavil Miguel Méndez s partnerkou Zadiou, obaja pôvodom z Nikaraguy, s nikaragujským folklórnym tancom Trpký čaj maté (Mate Amargo). V tom čase Miguel Méndez založil svoju prvú skupinu latinskoamerických tancov s názvom Sabor Latino. Jej členmi boli študenti z rôznych kútov Latinskej Ameriky a neskôr sa k nim pridali aj európske dievčatá. Po novembri 1989 došlo v Československu k politickým zmenám vyvolaným nežnou revolúciou, mnohí členovia skupiny Sabor Latino emigrovali do iných krajín a skupina vo februári 1990 oficiálne ukončila svoju činnosť. Miguel Méndez sa však nevzdal a so spolužiačkou z Vysokej školy ekonomickej Lenkou Klimeckou založil svoj prvý tanečný projekt s názvom: Pump at the Jam, ktorý sa dňa 24.03.1990 oficiálne premenoval na Latino Flash so sídlom v priestoroch študentského klubu UNIC - Mlynská dolina v Bratislave.

Základnou myšlienkou a cieľom nového projektu jediného svojho druhu v celej bývalej Česko-slovenskej federatívnej republike je zanechať latinskoamerickú kultúrnu stopu v Európe a na celom svete pomocou popularizácie latinskoamerických tancov. Latino Flash sa stal živým šíriteľom latinskoamerickej kultúry v tomto priestore, tešil sa veľkému úspechu, európske, ázjiské a latinsko-americké  publikum ho vrelo prijímalo a preto sa jeho zakladateľ Miguel Méndez rozhodol v začatom úsilí pokračovať. 9.3.1995 založil LATINO CULTURE PROJECT – kultúrnu organizáciu so širším záberom pokrývajúcu všetky vekové kategórie, vrátane malých detí a starších ľudí. Hlavnými nástrojmi propagovania latinskoamerickej kultúry sa od 19.4.1995 stáva Fiesta Latina Miguela Méndeza a Tanečná akadémia Miguela Méndeza (1.9.1998), ktoré vyvíjajú svoju činnosť dodnes.

Veľmi nás teší, že sa nám darí náš cieľ v plnej miere napĺňať. Dôkazom je existencia skupín podobných Latino Flash, ktoré vo väčšine prípadov riadia bývalí tanečníci a členovia skupiny Latino Flash. Tiež môžeme spomenúť školy latinskoamerických tancov, latinskoamerické reštaurácie a bary otvárané po celom území krajiny. Radi by sme vás ubezpečili, že vo výchovnej a reprezentačnej práci pokračujeme aj naďalej, lebo náš projekt má dvojaký cieľ – šíriť latinskoamerickú kultúru v Európe a tiež propagovať Slovensko (krajinu pôvodu projektu) vo svete, nakoľko jednotlivé tanečné skupiny pod vedením Latino Culture Project Slovensko reprezentovali už na troch svetadieloch.

Nech žije latinskoamerická kultúra po celom svete! 
Nech žije Slovensko!

Partneri