Preskočiť na obsah

Fiesta Latina de Miguel Méndez 

je jediné podujatie, ktoré v širšom meradle predstavuje kultúru Latinskej Ameriky na Slovensku aj v Európe. Prináša možnosť spoznať niečo nové. Jedným z cieľov ktoré Fiesta Latina de Miguel Méndez sleduje od svojho vzniku v roku 2000, je prispieť k odstraňovaniu bariér medzi ľudmi rôznej národnosti, rasy, vierovyznania či spoločenského postavenia. Pomocou hudby, tanca, priateľskej atmosféry, tolerancie a pochopenia sa tento cieľ na každej fieste naplnil.

Prezentuje Slovensko ako kozmopolitnú krajinu otvorenú svetu. Ako krajinu v tom najlepšom svetle. Radi ukážeme zahraničným turistom, že aj Slovensko patrí medzi krajiny Európy.

Zažiť pocity energie, vzrušenia a radosti z pohybu Vám umožnia rytmi krajín Latinskej Ameriky. Chceme roztancovať Európu a vniesť jej na jeden deň karnevalovú tvár. Ulice ožijú hudbou, tancom, radosťou – jednoducho ľuďmi.

 

BUFET Latino de Miguel Méndez

Bufet je pôvodom francúzske slovo, ktoré vyjadruje pohostenie vo forme voľne rozložených jedál a pochutín.

A práve v tomto spočíva filozofia Miguela Méndeza aby Vám BUFFET Latino prinášal a širokej verejnosti ponúkal rôzne typy cenných informácií o Latinskej Amerike a o Latino dianí v Strednej Európe ako sú napríklad: rozhovory s latino celebritami, školy latino tanca, školy latino hudby, cestovateľské informácie o Latinskej Amerike, kulinárske špeciality Latinskej Ameriky , dobrodružné atrakcie, kultúrne podujatia, historické pamiatky latinskej Ameriky či jazykové okienko z ktorých si môžete vyberať a dávkovať podľa Vašej chuti.

Cieľom projektu je priblížiť všetky aktivity okolo Latino sveta v Európe a na svete.

 

CLUBIN 

K nápadu ma inšpirovali moje pocity, silná chuť spájať ľudí rovnakého cítenia, ktorí by sa radi stretávali v bezpečnom a príjemnom prostredí pri dobrej hudbe, jedle, ľudskej atmosfére. Ľudí, ktorí sú pozitívne a dobre naladení, ktorí si uvedomujú silu medziľudských vzťahov, stretávania sa a spoločného zdieľania. Bol by som rád, keby sme spolu vytvorili miesto, kde sa budeme dobre cítiť. Okrem dobrej hudby a jedla bude CLUBIN obohatený aj o rôzne témy a aktivity, pri ktorých sa môžete dozvedieť alebo naučiť niečo nové. Napríklad o mojej milovanej Latinskej Amerike, alebo aj o iných témach z iných kútov sveta a života.

Kvalitné a zdravé vzťahy sú základom spokojného života!

Latino Halloween
Clubin V

 

PRVÁ AKADÉMIA TANCA MIGUELA MÉNDEZA FOLKLÓRNYCH A POPULÁRNYCH TANCOV LATINSKEJ AMERIKY 

je 4-ročná tanečná akadémia orientovaná na deti a mládež. Akadémia bola založená 1. septembra 1998 v  Bratislave v  dôsledku potreby podchytiť pohybovo nadané deti školského veku so záujmom o tanec, rozvíjať ich zručnosť a  prehĺbiť ich vedomosti o  krajinách tohto regiónu.
Cieľom akadémie tanca je zamestnávať deti v  ich voľnom čase, aby sa vzdialili od možnosti styku s  drogami a  alkoholom, aby si našli nových priateľov a  pod dozorom pedagóga sa naučili niečo nové a ojedinelé.
Akadémia funguje v  poobedňajších hodinách od 16.00 do 21.00, 4-krát do týždňa v  Bratislave.
Špecializujeme sa na folklórne a  populárne tance Latinskej Ameriky s  tým, že oboznamujeme deti s  kultúrou a  zvyklosťami tohto regiónu. Deti sa okrem tanca učia aj po španielsky.