Fiesta Latina de Miguel Méndez

je jediné podujatie, ktoré v širšom meradle predstavuje kultúru Latinskej Ameriky na Slovensku aj v Európe. Prináša možnosť spoznať niečo nové.

Jedným z cieľov ktoré Fiesta Latina de Miguel Méndez sleduje od svojho vzniku v roku 2000, je prispieť k odstraňovaniu bariér medzi ľudmi rôznej národnosti, rasy, vierovyznania či spoločenského postavenia. Pomocou hudby, tanca, priateľskej atmosféry, tolerancie a pochopenia sa tento cieľ na každej fieste naplnil.

Prezentuje Slovensko ako kozmopolitnú krajinu otvorenú svetu. Ako krajinu v tom najlepšom svetle. Radi ukážeme zahraničným turistom, že aj Slovensko patrí medzi krajiny Európy.

Zažiť pocity energie, vzrušenia a radosti z pohybu Vám umožnia rytmi krajín Latinskej Ameriky. Chceme roztancovať Európu a vniesť jej na jeden deň karnevalovú tvár. Ulice ožijú hudbou, tancom, radosťou – jednoducho ľuďmi.