PRVÁ AKADÉMIA TANCA MIGUELA MÉNDEZA FOLKLÓRNYCH A POPULÁRNYCH TANCOV LATINSKEJ AMERIKY 

je 4-ročná tanečná akadémia orientovaná na deti a mládež. Akadémia bola založená 1. septembra 1998 v  Bratislave v  dôsledku potreby podchytiť pohybovo nadané deti školského veku so záujmom o tanec, rozvíjať ich zručnosť a  prehĺbiť ich vedomosti o  krajinách tohto regiónu.
Cieľom akadémie tanca je zamestnávať deti v  ich voľnom čase, aby sa vzdialili od možnosti styku s  drogami a  alkoholom, aby si našli nových priateľov a  pod dozorom pedagóga sa naučili niečo nové a ojedinelé.
Akadémia funguje v  poobedňajších hodinách od 16.00 do 21.00, 4-krát do týždňa v  Bratislave.
Špecializujeme sa na folklórne a  populárne tance Latinskej Ameriky s  tým, že oboznamujeme deti s  kultúrou a  zvyklosťami tohto regiónu. Deti sa okrem tanca učia aj po španielsky.