Latino Culture Project
de Miguel Méndez

Cieľom projektu je šírenie kultúry Latinskej Ameriky vo svete prostredníctvom tanca, hudby a španielskeho jazyka.

Dozvedieť sa viac
Fotka LCP

Čomu sa venujeme?

Škola tanca

Akadémia tanca Miguela Méndeza priblížuje kultúru Latinskej Ameriky deťom, mládeži a širšej verejnosti.

Tanečné súbory

Skupiny najtalentovanejších deti a mládeže z akadémie tanca, ktorých hlavnou úlohou je reprezentácia projektu vo svete.

Fiesta Latina de Miguel Méndez

Organizácia kultúrnych podujatí zameraných na prezentáciu slovenských a zahraničných umelcov širokej verejnosti.