Latino Culture Project
de Miguel Méndez

Cieľom projektu je šírenie kultúry Latinskej Ameriky vo svete prostredníctvom tanca, hudby a španielskeho jazyka.

Dozvedieť sa viac
Fotka LCP

Čomu sa venujeme?

Organizácia podujatí

Príprava pravidelnej Fiesta Latina, narodeninový osláv, firemných akcií alebo vystúpení na festivaloch.

Kurzy tanca

Kurzy latinsko-amerických tancov ako Bachata, Merengue, Salsa alebo Samba pre širokú verejnosť.

Tréningy pre deti a mládež

Tanečné súbory najtalentovanejších deti a mládeže, ktorých hlavnou úlohou je reprezentácia projektu vo svete.

Partneri

Lekáreň pri divadle

-->